Projektbenämning Teknisk Förvaltning Energi
Ansvarig Margot Bratt, WSP
Projekttid 2021-01-02 - 2022-06-30
Fördjupningsområde BRF och små fastighetsbolag

Bakgrund

Projektet bygger vidare på resultaten från "Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning" som genomfördes med Stockholms stad som projektägare. En avtalsmodell för upphandling av energioptimeringsentreprenad utvecklades och ett pilottest genomfördes med ett 20-tal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltog. Under projektet framkom behov av att:

 • Anpassa texter till den struktur som finns för Aff-avtal
 • Ta fram en instruktionsfilm som beskriver avtalets innehåll och hur upphandlingsprocessen går till
 • Hitta alternativ till den inledande energikartläggningen, som visade sig vara för omfattande och kostnadsdrivande
 • Hitta former för att samordna upphandling för fler brf/mindre fastighetsägare i syfte att minska arbetsinsatsen både för brf/mindre fastighetsägare och leverantörer
 • Ta hjälp av kommunernas energi- och klimatrådgivare för att tillhandahålla information om avtalet och i viss utsträckning fungera som stöd för brf och mindre fastighetsägare

Tjänsten har bytt namn till Teknisk förvaltning Energi för att harmonisera mot EnergiEffektiviseringsFöretagens auktorisation med samma namn, och som vänder sig till energitjänsteleverantörer.

Syfte och mål

Projektet syftar till att underlätta energioptimeringar i bostadsrättsföreningar genom att tillgängliggöra avtalet för Teknisk förvaltning Energi via Aff-service. Målet är att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.

Tänkt resultat

 • Avtalet anpassas till Aff-konceptets struktur, juridik och nomenklatur och tillhandahålls via Aff:s förvaltning av dokumenten.
 • En instruktionsfilm om hur avtalsmodellen används tas fram som finns tillgänglig på Aff:s hemsida och en chattfunktion upprättas för frågor.
 • Ca 20 bostadsrättsföreningar har upphandlat energioptimering och använt avtalet.
 • Energianvändningen har minskat med 15–20% hos de bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänsten inom projektet
 • Samtliga Energi- och klimatrådgivare i Stockholms län har fått kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
 • Energimyndighetens utbildning för nya Energi- och klimatrådgivare omfattar kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
 • De bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltar i projektet har erbjudits en energi- och klimatrådgivare som stöd vid upphandling.
 • Ca 5–8 Energitjänsteföretag har auktoriserats via EEF Teknisk förvaltning Energi.

Se rapport nedan från förstudien om tjänsteutveckling för målstyrd energiförvaltning som ledde fram till det här projektet.


Publicerad
Senast uppdaterad