Projektbenämning

Vägledning vid energirenovering av fönster

Ansvarig

Margot Bratt, WSP

Emma Karlsson, WSP

Projekttid

2023-10 tom 2023-12

Fördjupningsområde

Klimatskärm

Bakgrund

Intervjuade fastighetsägare i förstudien ”Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder” ser ett behov av transparens och tydlig beskrivning av de renoveringsmetoder som finns på marknaden samt av att tekniska krav vid energirenovering sammanställs.

Syfte och mål

Ta fram en vägledning som beskriver metoder och arbetsprocess vid energirenovering av fönster, samt rekommendationer för krav vid upphandling.

En möjlig fortsättning är att med framtagen rekommendation för kravspecifikation genomföra en gemensam upphandling av fönsterrenovering för målgruppen BRF:er och mindre fastighetsägare via Klimatspararna.

Genomförande

Underlag samlas in från leverantörers/installatörers hemsidor om vilka metoder som används vid energirenovering av fönster. Intervjuer genomförs vid behov med urval av installatörer. Metoder för energirenovering av fönster beskrivs för att ge en tydlig bild över vad som ingår (tex typ av energiglas, montering av glas, tätningslister, rikta upp fönster), teknik, kalendertid, samt om det krävs att boende måste flytta ut under renoveringen. Rekommendationer för kravnivåer för energirenovering tas fram. En marknadsöversikt sammanställs med exempel på vilka installatörer och glasmästare som tillhandahåller energirenovering av fönster och de metoder som används vid renoveringen.

Resultat

Vägledningen innehåller följande kapitel:

  • Att tänka på innan energirenovering av fönster påbörjas
  • Arbetsgång vid genomförande
  • Materialval och metoder vid genomförande
  • Rekommenderade krav vid upphandling

Färdigställd rapport

Publicerad
Senast uppdaterad