Projektbenämning

Framgångsfaktorer vid implementering av digital styrning av energianvändning

Ansvarig

Andreas Holmén, WSP

Projekttid

2023-04 – 2023-11

Fördjupningsområde

Digitalisering

Smarta stadsdelar och Energigemenskaper

Bakgrund

Örebrobostäder (ÖBO) har länge arbetat med att på ett innovativt sätt utveckla de tekniska systemen för att minska både energianvändningen och effektuttagen i sina fastigheter. Idag är ÖBO:s byggnader uppkopplade med elnätet och med fjärrvärmenätet men även med varandra via en molntjänst där energi- och effektresurser kan hanteras och förvaltas på ett flexibelt sätt utifrån efterfrågesituationen. Med hjälp av digital styrning kan laster styras efter tillgänglig effekt på elnätet. I lösningen ingår visualisering av energidata, som underlättar driftingenjörernas vardagliga arbete för energi- och effektoptimering.

Örebro kommunkoncern har nu beslutat att implementera Öbos tekniska plattform för fastighetsdrift i hela sitt fastighetsbestånd.

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att sammanfatta ÖBO:s digitala resa och att lyfta framgångsfaktorer som bidragit till lyckad implementering av digital plattform. I förstudien ingår att analysera modellens skalbarhet och metoder för att nå ut till fler organisationer.

Målet är att fler kommunala fastighetsbolag ska bli inspirerade i sitt arbete med effektiv styrning av sina energisystem.

Genomförande

Förstudien ska genom inläsning och intervjuer sammanfatta, teknik, uppbyggnad och resultat av implementering av ÖBO:s tekniska plattform samt vilka organisatoriska utmaningar detta arbete medfört och hur de hanterats.

Intervjuer planeras att genomföras med ansvarig för el och automation på ÖBO samt med annan personal på ÖBO som kan bidra till förstudiens syfte och mål. Intervjuernas fokus kommer vara på respondenternas tankar kring varför implementering av ÖBO:s digitala plattform har gått bra samt vilka problem som uppstått längs vägen.

I en andra intervjurunda planeras intervjuer med representanter för Örebro kommun för att sammanfatta deras mål och strategier för att skala upp ÖBO:s digitala plattform till kommunnivå. Även ett antal andra aktörer som jobbar med implementering av digital plattform för sitt fastighetsbestånd kommer att kontaktas.

Förstudien sammanställs i en förstudierapport som publiceras på BeBo:s hemsida och presenteras för fastighetsägare och kommuner.

Resultat

Örebrobostäder har framgångsrikt implementerat digital fastighetsautomation och AI för energi- och kostnadsbesparingar samt förbättrad överblick över fastighetsbeståndet. En helhetsstrategi och teknisk plattform har varit nyckelfaktorer för framgången. Långsiktighet, skalbarhet och öppna tekniska lösningar har varit centrala för att inkludera hela fastighetsbeståndet. Ledningen motiveras av minskade kostnader och hållbarhetsmål. Extern kompetens har anlitats för implementering och utveckling, med fokus på helhetssystem. Samarbeten inom Örebro kommun och med privata aktörer drivs för att optimera energianvändningen på samhällsnivå, med fokus på pilotprojekt och framtida visioner.


Färdigställd rapport

Webbinarium

Den 27 mars genomfördes ett digitalt lunchseminarium där Andreas Holmén, WSP, presenterade resultatet från förstudien. Välkommen att ta del av webbinariet nedan.

Publicerad
Senast uppdaterad