Genomförda aktiviteter inom Fördjupningsområdet

Den 1:a oktober 2021 lanserades Energieffektiviseringsstödet som gav fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

Under hösten 2021 bjöd nätverken, inom Fördjupningsområdet Energirenovering, in till Stödstugor som syftade till att vara ett forum för fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring energieffektiviseringsstödet. Stödet var möjligt att söka fram till den 31 december 2021.

Publicerad
Senast uppdaterad