Det var ett femtiotal personer som deltog i årets resultatkonferens på Bryggarsalen i Stockholm. Det blev en dynamisk dag full med informativa presentationer och diskussioner.

BeBo och Belok resultatkonferens 2021. Paneldiskussioner under eftermiddagen.
Intressanta paneldiskussioner under eftermiddagen.

Deltagarna fick under förmiddagen bland annat ta del av utblickar kring EU-direktiv, Klimatdialogen, bred implementering av solceller i bebyggelse samt nyttor med Energigemenskaper.

Under eftermiddagen blev det en djupdykning i några av de olika projekt som nätverken arbetar med, där resultat från förstudier, undersökningar och projekt presenterades. Det bjöds också på intressanta paneldiskussioner och möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan konferensdeltagare och föreläsare.

> Se foton från dagen här


Ta del av presentationer och filmer från dagen

Hela spellistan med samtliga filmer hittar du här på > BeBos YouTube kanal

Glöm inte lägga in dig för prenumeration på kanalen!

Förmiddagens inspelade föreläsningar

 • Inledning, Energi utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv
  Moderator: Bengt Wånggren, Senior rådgivare och VD, Wangco AB
  Se film här

 • Hur påverkas kraven på energiprestanda i våra byggnader av reviderade
  EU-direktiv?
  Katarina Händel, Departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet
  Se film här

 • Vikten av stark aktörssamverkan
  Mathias Normand, Enhetschef, Enheten Bebyggelse, Energimyndigheten
  Se film här

 • Resurseffektiv och smart bebyggelse - Erfarenheter och möjligheter
  - Introduktion av ämnesområdet och introduktion till eftermiddagsprogrammet.
  Koordinatorer till nätverken - Göran Werner, BeBo och Per-Erik Nilsson, Belok.
  Se film här

 • Effektivare med Totalmetodiken
  Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok
  Se film här

 • Energieffektiviseringsstödet som en del av renoveringsvågen
  Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Energy Management
  Se film här

 • Klimatdialogen
  Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef, Riksbyggen
  Se film här

 • Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad - hinder ur ett aktörsperspektiv
  Charlotta Winkler, Expert solenergi, WSP/Högskolan i Halmstad
  Se film här

 • Utmaningar och nyttor med Energigemenskaper
  Monica Axell, Forsknings- och affärsutvecklare, RISE
  Se film här

Presentationer förmiddag


Eftermiddagens inspelade föreläsningar

 • Eksta 2.0 – Blockchain och energigemenskap
  Charlotta Winkler, WSP (och Christer Kilersjö, Eksta Bostad)
  Se film här

 • Fastighetsbranschen digitaliseras – Branschramverk
  Helena N Lantz, CIT Energy Management
  Se film här

 • Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare
  Agneta Persson, Anthesis
  Se film här

 • Paneldiskussion: Effektfrågan – Hur hanterar vi den?
  Lars Pellmark, Chef teknikstöd, Skandia Fastigheter
  Caroline Ödin, Energistrateg, Fabege
  Rikard Sjöqvist, Energi,- miljö- och teknikchef, Midroc Property Development
  Moderator: Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok
  Se film här

 • Inledning - Klimatfrågan i beslutsprocessen hos fastighetsföretag
  Moderator, Per-Erik Nilsson, Koordinator för Belok
  Se film här

 • Återbruk och LCA vid renovering
  Agneta Persson, Anthesis
  Se film här

 • Solceller och brand – Riktlinjer och rekommendationer
  Maria Haegermark, CIT Energy Management
  Se film här

 • Metoder för att minska VVC-förluster
  Peter Nyberg, Aktea Energy
  Se film här

Eftermiddagens presentationer

Publicerad
Senast uppdaterad