Den 30 mars genomförde Belok, BeBo och Energiföretagen ett webbinarium om samverkan kring fjärrvärme- och fjärrkylaleveranser. Under webbinariet presenterade både fastighetsägare och energibolag deras tankar kring problem och utvecklingsmöjligheter med fjärrvärme/fjärrkyla.

Från fastighetsbolagens fick vi höra Lars Pellmark, Skandia Fastigheter berätta om samarbeten kring tariffer, digitalisering, mätdata och effektstyrning och Mattias Westher, Stena Fastigheter berätta om framtidens värmelösningar - digitalisering, urbanisering och teknisk försörjning. Från energiföretagen presenterade Christer Boberg, Stockholm Exergi bland annat om effekt- och värmestyrning, prislistor, styrmedel och deras samverkansmål och Markus Carpvik, Jönköping Energi om nya affärsmodeller och samarbetsformer. Dagen avslutades med fyra frågor på mentimeter.

Efter genomfört webbinarium ser vi att det finns en samsyn kring framförallt tre områden där fastighetsägare och energiföretag vill samverka framgent,

  • Bränslemix och avfall
  • Digitalisering, effektstyrning och mätdatahantering
  • Affärsmodeller och taxor

Det framgick tydligt ur diskussionerna att nätverken kan här ha en sammankallande roll och kommer därför driva frågan vidare. Vi kommer återkomma med möten för att fördjupa diskussionen, där vi tar ett område i taget.

Nedan kan ni ta del av presentationsmaterial och dokumentation från menti-frågorna.


Ta del av de inspelade presentationerna

Fastighetsbolagens perspektiv

Presentation:
Mattias Westher, Energi- och miljöchef, Stena Fastigheter

Presentation:
Lars Pellmark, Ansvarig installationer och energiteknik, Skandia Fastigheter

Energiföretagens perspektiv

Presentation:
Christer Boberg, Marknadsutvecklare, Stockholm Exergi

Presentation:
Markus Carpvik, Chef Företagsrelationer, Jönköping Energi

>> Prenumerera gärna på BeBos YouTube-kanal

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad