Bland Beloks och Bebos medlemsföretag finns stor vilja att vara med och bidra till utvecklingen mot ett mer flexibelt energisystem, men många har uttryckt att det saknas ett gemensamt forum för en större diskussion mellan fastighetsägare och nätbolag.

Förra veckan hölls en första digital dialogträff inom det nystartade Fördjupningsområdet Effekt. Syftet var att nätägare och fastighetsägare skulle få en bättre uppfattning om varandras förutsättningar och behov relaterade till laststyrning och efterfrågeflexibilitet och att diskutera och identifiera gemensamma intressen och möjliga affärsmodeller.

Elnätägare och medlemsföretag hade bjudits in att delta. Tobias Walla, projektledare för sektorsstrategi Robust och flexibelt energisystem på Energimyndigheten inledde träffen genom att kort presentera aktuell sektorsstrategi och hur träffar som denna kan vara med och bidra. Deltagande nätägarna Ellevio, Göteborg Energi, Mälarenergi och Vattenfall berättade därefter vilka utmaningar de står inför och hur de arbetar med eleffektfrågan idag. Medlemsrepresentanterna presenterade sig och flikade in en mening om sina erfarenheter att jobba med effektstyrning innan det var dags att dela in alla deltagare i grupper för att fördjupa sig i frågeställningen.

Diskussionerna ledde fram till tre olika spår för vidare arbete:

Samverkan – Deltagarna efterfrågade fördjupad dialog regionalt för att elnätägare och fastighetsägare mer detaljerat skulle kunna analysera var problematiken ligger och titta på specifika lösningar.

Kunskap, erfarenheter och potential – Redan idag finns erfarenheter och kunskap bland både fastighetsägare och nätägare. En generell sammanställning av pågående initiativ, projekt och erfarenheter önskades för att spridas och bidra till ökad kunskap och snabbare framsteg och implementering.

Mer konkret föreslogs att sammanställa rutiner och potential för effektstyrning hos de fastighetsägare som redan idag har satt upp riktlinjer. Detta efterfrågades bland annat av elnätägare som behöver känna till vilken potential som finns hos fastighetsägarna och underlätta för fastighetsägare att erbjuda flexibiliteten.

Incitament, affärsmodell och ersättning – Standardisering av flexibilitetsmarknaden diskuterades i flera av grupperna. Det är viktigt är att hitta spelregler för flexibilitetsmarknader så att krav, förutsättningar och prissättning blir liknande oavsett region och enkelt för fastighetsägare att ansluta sig till. För många av nätverkens medlemmar är hållbarhetsfrågan ett starkt incitament för att driva olika utvecklingsfrågor, men när ekonomiska incitament från nätägarna kommer in i bilden så höjs prioriteten helt klart.

Nästa steg i arbetet

Ansvariga för Fördjupningsområde Effekt arbetar nu med att omsätta idéerna till projektförslag och spela in slutsatserna från diskussioner till Energimyndigheten. Har du idéer som du vill bidra med eller finnas med i projekt så är du varmt välkommen att höra av dig till Emil Andersson.

Läs minnesanteckningar och presentationer från mötet:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad