Projekt som finansieras via BeBo, ska redovisas med BeBo-loggan.

BeBo-loggan i olika format

För webb

jpg

png

För tryck

cmyk

pms


Dokumentmallar för olika BeBo-projekt och presentationer, finns att ladda ner under:
> Dokumentmallar BeBo projekt


Publicerad
Senast uppdaterad