Energimyndigheten inledde mötet med att berätta om det omfattande pågående utredningsarbetet som regeringskansliet beställt för leverans nu under våren. Energimyndigheten och Boverket samarbetar i frågor om hur de olika nya/förändrade artiklarna i diverse EU-direktiv ska omsättas i Sverige, om bland annat inspektion av ventilations- och luftkonditioneringssystem, IMD och de skärpta byggreglerna i BBR.

Annars är det arbetet med sektorsstrategier som är prioriterat hos Energimyndigheten. Under våren kommer näringslivet bjudas in till en workshop för att definiera de områden som är viktiga att arbeta med, vilket förväntas kunna kopplas bra till de inom BeBo definierade Fördjupningsområdena. Förhoppningsvis kommer flera av de frågor som behandlats i förstudier de senaste åren resultera i flera ansökningar till vårens planerade E2B2-utlysning.

Genom att som vanligt gå landet runt berättade medlemsföretagen om vad som är på gång i energifrågan i de respektive organisationerna. Detta forum är ett utmärkt tillfälle för företagen att dela med sig av sina utmaningar och lyssna på varandra i frågor där vissa företag dragit erfarenheter av olika typer av lösningar på utmaningarna.

Under mötet spånades kring hur det 30-årsjubilerande nätverket på bästa sätt kommer uppmärksammas, samt vilka frågor som är viktiga att titta på inom ett antal utvalda områden. Mer om många av dessa ämnen publiceras på webben inom kort.

  • Utvärdering av fastighetsel specifik och nyproduktion generellt
  • Fördjupningsområde Laddfordon, i samarbete med Belok
  • Klimatpåverkan från byggandet, i samarbete med Belok
  • Detaljerade tappvarmvattenmätningar
  • Metoder för hantering av el- och värmeeffekttoppar
  • Eleffektfrågan och bevakning av Energimarknadsinspektionens projekt om tariffutformning på elmarknaden
  • Energiuppföljningsmetoder

På medlemsmötets andra dag inledde Kenneth Ahlström med att presentera hur Kopparstaden har arbetat med energifrågan under de senaste 10-15 åren. Kopparstaden klarade Skåneinitiativets utmaning om 20% minskning av energianvändningen från 2007 till 2016, och nu i Klimatinitiativet har Kopparstaden redan nått 22,5 % minskning på vägen mot målet om 30 % till 2030. Åtgärder som sedan 2007 bidragit till minskningen är bland annat konvertering av direktel till fjärrvärme, IMD, utbyte av belysning till LED och energieffektiv nyproduktion.

Därefter avgick bussen genom ett vintervackert Dalarna, till Bjursås där Kopparstaden äger ett område med tvåvåningsbyggnader som nu genomgår en ventilationsombyggnad inom ett större ROT-projekt. Byggnaderna som sedan tidigare hade ombyggd frånluft där frånluften från badrummet leds ut via köket, har nu kompletterats med tilluft genom de tidigare frånluftskanalerna i badrummen.

För medlemmar finns nu mötets presentationer uppladdade i dropboxen. Hör av dig om du tappat bort inloggningen, eller om du är icke-medlem och vill veta mer om någon specifik punkt som diskuterats.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad