Detta fokusseminarium inom fördjupningsområdet Solenergi organiserades för fjärde året och denna gång i samverkan med BELOK. Syftet med dessa seminarier är att sprida kunskap inom solenergi på den svenska marknaden, kopplat till utmaningar och möjligheter för fastighetsägare.

Maria Haegermark, CIT och Charlotta Winkler, WSP representerar arbetet med fördjupningsområdet Solenergi vid respektive nätverk och Charlotta inledde seminariet med att presentera nätverkens syfte, arbetssätt och medlemmar.

Vid årets seminarium var ett fokus utmaningar särskilt kopplade till regelverk, vilket är ett område som identifierats som viktig inom båda nätverken och som intressenter och aktörer har behov att få sig förklarat. Experter inom området bjöds in för att rätta ut frågetecken. Madeleine Edkvist, advokat vid advokatbyrån Mannheimer Swartling presenterade det aktuella läget kring skatter och moms kopplat till solcellsinstallationer. Johan Öhnell från Solkompaniet berättade om förändringar som är på gång inom regelverk liksom Solelkommissionens arbete. Jonas Olsson, brandingenjör vid Räddningstjänsten Storgöteborg pratade om risker vid räddningsinsatser kopplat till solel och batterier.

Vidare fokus för seminariet var strategier inom solel på företagsnivå. Flera medlemsföretag inom nätverken har arbetat med solelprojekt under många års tid. Företagen har byggt strategier inom hållbart byggande, där solel varit delar på olika sätt. Fyra av dessa företag deltog och berättade om sina resor, satsningar, drivkrafter och arbete med solcellsprojekt. Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, visade hur solelinstallationer redovisas i övrigt hållbarhetsarbete och att antal solcellsanläggningar vuxit särskilt starkt i deras bestånd de senaste tre åren. Lars Berndtsson, projektledare på Göteborg Stad Lokalförvaltningen, presenterade deras solelprogram, med ambitioner att om 40 år uppnå 60 % solel av den el som förvaltningen förbrukar, som ett svar på stadens hållbarhetsstrategi. Christer Kilersjö, VD på Eksta Bostads AB, berättade hur bolagets satsningar inom energieffektivitet och hållbarhet är förankrade i styrelsen och där solvärme och solel är självklara delar i alla projekt. Slutligen visade Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska hus, bland annat företagets mål att halvera mängd köpt el genom investeringar solelanläggningar och vindkraft.

Eftermiddagen avslutades med en frågestund, där åhörarna fick möjlighet att få svar på sina frågor och diskutera utmaningar med experterna.

Dokumentation från eftermiddagen finns här: