Med oss online hade vi drygt 90 deltagare, däribland fastighetsägare, konsulter, byggentreprenörer, myndigheter, producenter och återförsäljare av solceller.

Se det inspelade webbinariet

Vill du se ett specifik föredrag hittar du länkar till respektive föreläsning nedan.

Kort om innehållet

Inspelningar av respektive föredrag hittar du via länkarna för respektive föreläsning.

Maria Haegermark och Charlotta Winkler, ansvariga för fördjupningsområde solenergi vid Belok respektive BeBo inledde med en översiktlig spaning av vilka trender man ser kring solel i världen och i Sverige kopplat. Det senare med särskilt fokus på applikationer relevanta för byggsektorn.t
Se föreläsning här

Veronica Eade, handläggare på Energimyndigheten, gav en inblick i EU-kommissionens förslag om krav på installation av solenergi på alla byggnader i REPowerEU kan innebära för beställare i Sverige och vad som händer framöver.
Se föreläsning här

Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten, informerade om ett förslag från EU-kommissionen om krav på ekodesign och energimärkning av solcellsmoduler och växelriktare, och var man befinner sig i den processen.
Se föreläsning här

Nicklas Steorn, senior hållbarhetskonsult på WSP, höll en upplysande presentation om problematiken kring tvångsarbete i solcellstillverkning och möjligheter att riskminimera. Även hållbarhetsaspekten klimatprestanda och utsläpp under solpanelernas livscykel togs upp.
Se föreläsning här

Christian Gillheim, teknisk projektledare på Helsingborgshem, berättade om satsningen 30 miljoner på sol, som kommer att innebära en femdubbling av bolagets nuvarande utbyggnadstakt av solel. Christian delade även med sig av erfarenheter från resan dit.
Se föreläsning här

Thomas Linderholm, energispecialist på Fabege, och Rickard Nygren, White arkitekter presenterade lösningar och erfarenheter från House of Choice, ett nollenergihotell med solcellsdriven arkitektur. Medan Rickard i ord och bild demonstrerade de byggnadsintegrerade solcellernas del i byggnaden och dess gestaltning, gav Thomas en helhetsbild av hur allt från byggnadsform till teknik anpassats för att minimera effekt- och energiförbrukning i hotellet.
Se föreläsning här

Monika Topel Capriles, forskare på KTH, visade tidiga resultat och fortsatta planer för ett pågående projekt kring solceller och batterilagring. Projektet finansieras genom forskningsprogrammet E2B2 och har som mål att ta fram nyckelfärdiga lösningar i nybyggda fastigheter.
Se föreläsning här

Ta del av presentationerna


Publicerad
Senast uppdaterad