Första passet på dagen fokuserade på klimatdeklarationer. Roger Eriksson, Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, höll presentation om det senaste kring klimatdeklarationer. Därefter berättade Andreas Holmgren, Ordförande i Ledningsgruppen för LFM30, om gränsvärden för CO2-utsläpp som tagits fram inom LFM30. Helena Ulfsparre berättade om Familjebostäder i Stockholms arbete med och erfarenhet av klimatdeklarationer och LCA vid upphandling.

Det andra passet på dagen fokuserade på återbruk. Andreas Ericson, WSP, inledde genom att presentera en förstudie som fokuserar på klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder. Ulf Näslund och Claire Mirjolet, Vasakronan, berättade därefter om deras arbete och erfarenhet med återbruk. Även Helena Ulfsparre, Familjebostäder i Stockhom, berättade om deras arbete och erfarenhet med återbruk.

Båda passen avslutades med att deltagarna fick möjlighet att ge förslag på hur Belok och BeBo kan hjälpa och stötta i deras arbete med klimatdeklarationer och återbruk. Dokumentationen från webbinariet är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Helena Nakos Lantz och Victoria Edenhofer vid frågor eller idéer.


Ta del av presentationer och föredrag från dagen

Nedan finns presentationer att ladda hem. Hela spellistan med samtliga filmer hittar du här.

Del 1 - Klimatdeklarationer

Här hittar du spellistan för Del 1

Nedan följer presentationer från Del 1:

Klimatdeklarationer - vad är det senaste? - Roger Eriksson, Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

LFM 30 gränsvärden för koldioxidutsläpp - Andreas Holmgren, Ordförande i Ledningsgruppen för LFM30

Familjebostäder i Stockholm arbete med och erfarenhet av klimatdeklarationer och LCA vid upphandling - Helena Ulfsparre, Familjebostäder Stockholm

Del 2 - Återbruk

Här hittar du spellistan för Del 2

Nedan följer presentationer från Del 2:

Presentation av förstudie: Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder - Andreas Ericson, WSP

Medlemmarnas arbete och erfarenhet med återbruk:

Workshop mentimeter - 20220922

Publicerad
Senast uppdaterad