Summering av webbinariet om energigemenskaper den 7 okt 2022

Den 7e oktober hölls ett webbinarium om energigemenskaper. Detta efter att en intervjubaserad förstudie med olika branschaktörer nyligen visat att intresset för ämnet är stort och att det finns ett uppdämt informationsbehov om såväl övergripande- som detaljerade frågeställningar.

Arrangemanget genomfördes i samverkan mellan beställarnätverken Belok och Bebo av CIT Energy Management (CIT EM) och WSP. Främst riktades inbjudan och innehåll till branschaktörer såsom fastighetsägare, affärsutvecklare, teknikansvariga, tekniska konsulter, energibolag och relaterade nätverksrepresentanter. Med stöd från IQ Samhällsbyggnad inbjöds även de delar av akademin som finns inom deras räckvidd. Sammanlagt loggade ca 95 personer in på webbinariet, varav ungefär hälften etiketterade sig som knutna till fastighetsbolag och en femtedel som tekniska konsulter.

Webbinariet sträckte sig över tre timmar och omfattade sammanlagt nio olika framföranden samt en avslutande paneldebatt om bl.a. för- och nackdelar med energigemenskaper.

Se det inspelade webbinariet här:

För att komma direkt till respektive föreläsares presentation klickar du på länkarna nedan.

Programpunkter

 • Pågående utredningar
  • Energigemenskaper en gemensam sak? – Cecilia Katzeff, KTH
  • Laddinfrastrukturer – Karin Glader, CIT Energy Management
  • Embassy of Sharing – Ulla Jansson, LTH
  • Fördelar, farhågor, kan alla vinna, m.m. – Ulla Jansson LTH, Erik Dotzauer Stockholm Exergi, Thomas Pettersson EO.N, Karin Lindström Anthesis, Stefan Olsson Goda hus, Lotta Bångens Energieffektiviseringsföretagen

I anslutning till varje framförande öppnades upp för dialog med åhörarna via chatt, varvid flera intressanta frågeställningar och reflektioner luftades. Vissa av kommentarerna kunde besvaras direkt, andra var bredare och öppnade upp för vidare studier i ämnet. Merparten av dessa handlade om juridik, affärsmodeller och beteende. Några axplock:

 • Sociala aspekter och beteende, hur kan de beaktas i energigemenskaper?
 • Risk att energigemenskaper vara energidrivande?
 • Finns det goda exempel där det ekonomiska och juridiska är utrett och baseras på den förändrade lagstiftningen om energidelning?

Med tanke på det stora intresset och antalet deltagare finns det anledning att inom ramen för beställarnätverkens uppdrag fortsätta engagera sig i frågeställningar kopplade till frågeställningar. Som ett led i detta kommer det under vintern 2022/23 hållas en workshop i ämnet med ett antal berörda aktörer. Syftet är att utkristallisera en eller flera lämpliga frågeställningar att gå vidare med som förstudie/er.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad