Avslutade projekt

> Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare

> Flerbostadshus offgrid - Förstudie

> Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen - Projekt

> Energigemenskaper, en genomlysning av aktuellt läge för Energigemenskaper i Sverige

Genomförda aktiviteter

> Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus

> 2022-10-07 Webbinarium om Energigemenskaper

Publicerad
Senast uppdaterad