Datum:
Plats:
Digitalt

Välkommen till en online-workshop i projektet ”Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd”

Belok och BeBo genomför just nu en förstudie över ”Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd”. Vi kartlägger erfarenheter, hinder och möjligheter med Energigemenskaper, och kommer under en workshop dela våra resultat och lyssna in dina erfarenheter! Efter workshopen kommer vi ta fram en vägledning som ska fungera som ett stöd för fastighetsägare och andra aktörer som vill initiera Energigemenskaper.

Syfte med workshopen är att definiera innehåll till den vägledning som senare kommer att tas fram. Under workshopen kommer vi även identifiera en referensgrupp med aktiva aktörer inom Energigemenskaper.

Den färdiga vägledningen skall hjälpa till att ge svar på frågor som:

 • Vad är viktigt att beakta vid en Energigemenskap?
 • Vad tillåter regelverket?
 • Exempel på lösningar genom befintliga Energigemenskaper

Agenda

 • Välkommen, runt bordet presentation av deltagare
 • Presentation av projektet, syftet och de resultat vi nått hittills
 • Skillnader mellan Energigemenskaper för el och Energigemenskaper för värme/kyla
 • Fastighetsägares respektive Hyresgästers incitament/drivkrafter för Energigemenskaper
 • När blir Energigemenskapen en tillgång för nätägaren?
 • Inspel från Er deltagare till den vägledning som ska tas fram samt kring utmaningar med Energigemenskaper
 • Deltagare till referensgrupp
 • Sammanfattning, nästa steg och avslut

Vet du redan nu att du skulle vilja delta i vår referensgrupp anmäler du det samtidigt som du anmäler dig till workshoppen. Referensgruppen kommer ge inspel på utkast till vägledning. Arbetet är inte omfattande.

Varmt välkommen!

För att anmäla dig klickar du här!

Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad