Avslutade projekt

> Taxonomin - möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning

> Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder - Förstudie

> Behov av insatser inom fördjupningsområde lönsamhet - Förstudie

> Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl - Förstudie

Genomförda aktiviteter

Kommer snart!

Publicerad
Senast uppdaterad