BeBo har tagit fram en vägledning som beskriver metoder och arbetsprocess vid energirenovering av fönster, samt rekommendationer för krav vid upphandling.

Vägledningen har tagits fram genom att samla in leverantörers/installatörers metoder vid energirenovering av fönster. Ett urval av installatörer har intervjuats. Metoderna beskrivs för att ge en tydligg bild av vad som ingår (exempelvis typ av energiglas, montering av glas, tätningslister, rikta upp fönster), teknik, kalendertid, samt om det krävs att boende måste flytta ut under renoveringen. Vägledningen innehåller även rekommendationer för kravnivåer, och en marknadsöversikt med exempel på installatörer och glasmästare som tillhandahåller energirenovering av fönster och de metoder som används.

Vägledningen innehåller följande kapitel:

  • Att tänka på innan energirenovering av fönster påbörjas
  • Arbetsgång vid genomförande
  • Materialval och metoder vid genomförande
  • Rekommenderade krav vid upphandling

Ta del av vägledningen i sin helhet nedan.

Den 13 mars 2024 presenterades vägledningen vid ett digitalt lunchseminarium. Nedanför kan ni ta del av inspelningen:

Publicerad
Senast uppdaterad