Mallen för kombinerad underhålls- och energiplan är framtagen i samband med en förstudie som genomfördes 2018. Förstudien beskriver hur en mall för underhålls- och energiplan kan utformas och hur den kan användas. Under arbetet har synpunkter fångats upp via bl. a möten, från bostadsrättsföreningar, Energi – och klimatrådgivare, EnergiEffektiviseringsFöretagen samt Sustend som tillhandahåller underhållsplaner till målgruppen. Excel-mallen innehåller en flik där man anger planerade underhålls- och energiåtgärder, och en flik som visar när i tiden som investeringar kommer att ske.

Läs förstudierapporten och ladda hem mallen för underhålls- och energiplan nedan.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad