Avslutade projekt

> Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar - Förstudie

> Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder - Förstudie

> Invändig tilläggsisolering av äldre flerbostadshus - Förstudie

Genomförda aktiviteter

> 2021-10-21 Klimatskalets inverkan på en byggnads energiprestanda

Publicerad
Senast uppdaterad