Det finns en slutrapport publicerad inom innovationsklustret Halvera Mera. Målet med Halvera Mera är att främja utvecklingen av energismarta renoveringar enligt Rekorderlig Renovering i flerbostadshus. Syftet med kampanjen är att nå ut med metoden Rekorderlig Renovering till fler fastighetsägare för att öka antalet goda exempel med metoden.

Totalt 10 förstudier har genomförts inom Halvera mera 3.0. Åtta av fastighetsägarna lyckades räkna fram en lönsam halvering av energianvändningen. De vanligaste åtgärder som utreds är installation av frånluftsvärmepump, tillläggsisolering av vinden och fasaden, byte av fönster och portar samt byte av termostatventiler.

Läs slutrapporten i sin helhet på > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad