Avslutade projekt

> Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare

> Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder - Förstudie

> Återbruk och LCA vid renovering - Förstudie

> Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn - Förstudie

> Klimatkrav i byggprocessen - erfarenheter från BeBo & Belok - Förstudie

Genomförda aktiviteter

> 2022-09-22 Webbinarium om klimatdeklarationer och återbruk

> 2021-09-16 Seminarium och workshop om klimatpåverkan

> 2019-05-21 Konferens för minskad klimatpåverkan i byggprocessen

Publicerad
Senast uppdaterad