Under 2023 genomförde BeBo i samverkan med Belok förstudien Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd. Inom förstudien togs den nu uppdaterade vägledningen fram. Vägledningen är tänkt att fungera som stöd för fastighetsägare som vill initiera en energigemenskap, men kan även fungera som stöd för andra aktörer.

Till vägledningen

Publicerad
Senast uppdaterad