Under lunchseminariet den 20 mars presenterar vi resultatet av förstudien "Förutsättningar för enkätstudier av hälsomässiga och energieffektiva byggnader". Resultaten från förstudien kommer att vara värdefulla för att samla in boendes erfarenheter, både för nybyggnation och renovering av bostadsfastigheter, med fokus på att öka energieffektiviteten samtidigt som en god inomhusmiljö bevaras eller förbättras. Läs mer och anmäl er HÄR.

Under lunchseminariet den 27 mars presenterar vi resultatet av förstudien "Framgångsfaktorer vid implementering av digital styrning av energianvändning". Förstudien har analyserat modellens skalbarhet och metoder för att nå ut till fler organisationer, med målet om att fler kommunala fastighetsbolag ska bli inspirerade i sitt arbete med effektiv styrning av sina energisystem. Läs mer och anmäl er HÄR.

Publicerad
Senast uppdaterad