Datum:
Plats:
Digitalt - se anmälningslänk nedan

Förstudien har undersökt möjligheterna att använda en webbaserad enkät för att bedöma hälsomässiga aspekter och energieffektivitet i byggnader med fokus på en god inomhusmiljö, inklusive termisk komfort. Det övergripande målet är att ta fram en användarvänlig enkät för boende i energirenoverade bostadshus. Förstudien inkluderar bland annat:

  • Jämförelser med andra svenska enkäter om inomhusmiljö i bostäder.
  • Granskning av tillgängliga databaser för dessa enkäter.
  • Komplettering av relevanta frågor som är av vikt för att bedöma bostäder.

Läs mer om och ta del av den fullständiga förstudien här.

Resultaten från förstudien kommer att vara värdefulla för att samla in boendes erfarenheter, både för nybyggnation och renovering av bostadsfastigheter, med fokus på att öka energieffektiviteten samtidigt som en god inomhusmiljö bevaras eller förbättras.

Anmäl dig till lunchseminariet här!

Varmt välkomna att delta!

Publicerad
Senast uppdaterad