Daniel Olsson har skrivit en artikel om resultaten från förstudien Behovsanpassad värmereglering (Behovsanpassad värmereglering – Förstudie - Bebostad) som publicerats av MDPI. Läs artikeln här (energies-16-06747.pdf), eller ta del av förstudien här (Behovsanpassad värmereglering – Förstudie - Bebostad)

Publicerad
Senast uppdaterad