Idag besökte BeBo, Belok och Energimyndigheten tillsammans Uppsalahem, Uppsala kommun och övriga kommunala bolag. Det gemensamma besöket blev startskottet för BeBo och Beloks respektive roadshowsatsning, där vi under perioden 2018-2020 satsar på att besöka samtliga medlemsföretag.

På plats fick vi träffa miljö- och energinätverket som bland annat består av energiexperter och energiansvariga för respektive bolag och kommunledningskontoret. Uppsala kommun kan stolt titulera sig som årets klimatstad 2018 och det märks att vi träffar ett engagerat gäng med stora ambitioner inom området.

Tomas Berggren, Energimyndigheten, inledde kort med bakgrunden till nätverken och berättade hur nätverken används som styrmedel för att nå Sveriges energi och klimatmål och driva frontlinjen för teknikutveckling framåt. Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok, berättade om nätverkens uppbyggnad och arbetssätt och om hur byggnader kan energieffektiviseras med hjälp av Totalmetodiken. Göran Werner, koordinator för BeBo, fyllde i med motsvarande information om BeBo och gav exempel på hur teknikupphandling kan leda till nya tekniklösningar på marknaden.

Avslutningsvis diskuterades gemensamt vilka möjligheter och hinder som finns för energieffektivisering hos kommunen. Uppfattningen i gruppen var tydliga att det är kunskapsbristen som är svårast att överkomma, och att brist på pengar sällan är ett problem eftersom det i slutändan ofta lönar sig att energieffektivisera. Flera intressanta idéer kom upp på bordet och nu väntar ett spännande arbete med att vidareutveckla dessa och ta fram konkreta projektförslag.

Vill ni bli andra medlemsföretaget vi besöker? Kontakta oss på info@bebostad.se eller via kontaktuppgifter nedan så bokar vi!

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad