Foldern har utformats för att delas ut bland medlemsföretagen i samband med de planerade besöken vi kommer göra med vår tidigare beskrivna roadshowsatsning. Tanken är att på ett överskådligt sätt beskriva Energimyndighetens och BeBos syn på medlemskapets nytta och potential, och även visa på vad medlemsföretagen tycker. Detta är bra information både inom medlemsföretagen, men även för fastighetsägare och andra aktiva på området som vill veta lite mer om vad BeBo innebär, för Energimyndigheten och för medlemmarna.

Du hittar foldern nedan:

Foldern har tagits fram i samarbete mellan BeBo, Byggherrarna och Belok.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad