Copenhagen Economics har på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en förstudie med syfte att utvärdera måluppfyllelsen hos BeBo och Belok. De har även skapat ett ramverk för en fullskalig utvärdering av dessa och i vilken mån de bidrar till det övergripande målet om en halverad energianvändning.

Läs hela rapporten här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad