Verktyget BeBo Lönsamhetskalkyl har uppdaterats med indatafält för elbesparingar gällande eleffektkostnader, samt korrigering av påtalade fel gällande kalkylperiod i formler. För senaste version, (1.4) se > BeBo Lönsamhetskalkyl.

Även prototypverktyget PRISMO, som kan användas för att analysera fjärrvärme och nu även elkostnader före och efter en åtgärd, har uppdaterats. Uppdateringen rör just möjligheten att räkna på elkostnader. Även manualen har uppdaterats med denna information. Då verktyget fortfarande är en prototypversion ligger det inte upplagt under rubriken Verktyg, utan på förstudiens projektsida. För senaste version (1.1) se alltså > Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser - Förstudie.

Om ni hittar fel eller frågetecken i verktyg framtagna inom BeBo, kom ihåg att höra av er.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad