Inom innovationsklustret > Räknestuga - Affärsmodeller och lönsamhetskalkyler har BeBos lönsamhetskalkyl vidareutvecklats. Utvecklingen har gjorts utifrån de synpunkter som inkommit från deltagarna på räknestugorna. För att underlätta användningen av kalkylen har en manual tagits fram till kalkylen. Manualen innehåller en snabbstartsguide och förklarar de ekonomiska begreppen som finns i kalkylen.

Det finns en ny version av BeBos lönsamhetskalkyl och tillhörande manual.

Ladda ner den nya versionen av BeBos lönsamhetskalkyl och manual under Verktyg > Lönsamhetskalkyl.

Publicerad
Senast uppdaterad