Rekorderlig Renovering syftar till att se projektet och byggnaden som en helhet och ta fram ett åtgärdspaket. Målet med metoden är att nå en halvering av energianvändningen.

Nu vill vi att fler får möjlighet att prova på denna metod. Därför kan ni som fastighetsägare söka stöd på 150 000 kr för att genomföra en Etapp 1 enligt Rekorderlig Renovering.

Skicka din intresseanmälan innan 20 juni 2016 till katarina.westerbjork@wspgroup.se.

Läs mer om > Kampanjen Halvera Mera 3.0.

Publicerad
Senast uppdaterad