För att påskynda energieffektiviseringen i bostadssektorn har BeBo tagit fram konceptet Rekorderlig Renovering. Konceptet går ut på att sätta samman ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten.

Projektet Halvera Mera 1 föll väl ut och Energimyndigheten beslutade därför att utlysa en ny omgång i juni 2014, Halvera Mera 2.0.

Av de 19 förstudier som genomförts inom Halvera mera 2.0, lyckades 14 räkna fram en energibesparing över 50 procent. Medelbesparingen låg på 64 procent, motsvarande en förbättring av energiprestandan med 77 kWh/m2 Atemp och år.

Slutrapport för Halvera Mera 2.0 finns nu att läsa på projektsidan:
> Halvera Mera 2.0

Publicerad
Senast uppdaterad