Projektet togs vidare till en ny etapp, kallad Halvera Mera 1.0 – Etapp 2 där samtliga 31 fastighetsägare från Halvera Mera erbjöds konsultstöd från BeBo Resurspool för att gå vidare efter sin förstudie. Vid deadline hade endast fem ansökningar inkommit och alla dessa beslutades beviljas stöd inom Halvera Mera 1.0 – Etapp 2.

Ta del av slutrapporten Halvera Mera 1.0 och fördjupningen (Etapp 2) under projektsidan: > Halvera Mera 1.0

Publicerad
Senast uppdaterad