Renoveringsprojekten dokumenteras och följs upp med avseende på byggnadsstatus, energiprestanda, tekniska installationer, inomhusmiljö och kostnader/fastighetsekonomi.

Vi söker nu till resurspoolen:

Byggnads- eller installationstekniskt sakkunnig med inriktning mot energi.

Gemensamt för alla sökande är att de ska kunna driva på projekt och säkerställa att nödvändig information levereras och systematisk dokumentation görs.

Resurspoolens deltagare ska vara spridda över landet. Detta för att kunna stödja bostadsföretagen genom att följa projekt på plats.

Mer information om urvalskriterier och hur du ansöker hittar du här:

Senast den 2013-10-02 behöver vi få in svar. Anbuden sändes via e-post till beboresurs@wspgroup.se.

Välkommen med ditt anbud!

Publicerad
Senast uppdaterad