Frågorna redovisas i omvänd kronologisk ordning (senaste besvarade frågan överst).

Fråga nr 4 (Besvarad 2024-01-10)
”Är det +22C i frånluften som gäller?"

Normal innetemperatur i vardagsrum mm är strax över 21C och frånluften kommer huvudsakligen från bad och kök, som kan vara något varmare, så i tävlingen kan man sätta frånluftstemperaturen till 22C.

Vilken temperatur man erhåller i ventilationsaggregat i flerbostadshus beror på, vilken utrustning man har i kök, badrum etc och hur utrustningen nyttjas var samt var frånluftskanalen är dragen och isolerstandard.

Fråga nr 3 (Besvarad 2024-01-10)
”Om man har ett bra mätobjekt men inte har tillräcklig uppfuktning, kan man använda en befuktare? Var ska i så fall den tillkommande fukten tillföras?"

Det gäller att kunna styra uppfuktningen så att den blir 2,0 – 2,5 – 3,0 g/m3 och få med hela temperaturspannet på utemperaturen från ca +5C till -15C. Fuktalstringen ska efterlikna byggnadens uppfukning och tillförs i frånluften.

Fråga nr 2 (Besvarad 2024-01-10)
”Ska den aggregatkörning som vi redovisar i tävlingen överensstämma med testobjektet som kan vara ute hos kund eller uppsatt i labb"

I bilaga A finns förutsättningar för aggregatkörning. Om ni använder mätdata från verkligheten så gäller att ha mätdata som ligger nära givna förutsättningar (ca 0,9 – 1,2 m3/s kan vara acceptabelt) sen får man räkna om för att motsvara ett aggregat på 1 m3/s. Mätdata som hämtas ska så långt som möjligt stämma överens med storlek på luftflöden, uppfuktning mm.

Fråga nr 1 (Besvarad 2024-01-10)
”Är det frånluftens fukthalt som varierar mellan 2,0 – 2,5 – 3,0 g/m3?"

Nej, det är uppfuktningen i byggnaden som anges dvs. du tar in en viss fuktnivå i tilluften sedan sker en uppfuktning i byggnaden med 2,0 – 2,5 – 3,0 g/m3. Exempel om du tar in luft med fukthalt 3,0g/m3 så kommer frånluften ligga på exempelvis (3,0 + 2,5) ca 5,5 g/m3.
Det får sedan räknas om till RF med gällande frånluftstemperatur (22C).

Exempel för Tute 0C, RF80% dXfbh 2,5g/kg:
Tute 0C, RF 80% ger Xute 3,0 g/kg
ger
Ttill 19C, Xtill 3g/kg, RFtill 22%
uppfuktning i fbh som motsvarar 2,5 g/kg
Tfrån 22C, Xfrån 5,5g/kg luft ger RFfrån 33,6%

Listan på hemsidan uppdateras fortlöpande med nya frågor och svar. Eftersom svaren kan behöva förankras hos flera tekniska experter, får man räkna med att det kan ta nån vecka innan man får svar.

Skicka din fråga per mail till tt-bostadsftx@bebostad.se och CC jens.penttila@wsp.com och märk ditt mail med Ärende: Fråga tekniktävling Bostads-FTX.

Publicerad
Senast uppdaterad