Med 1870 lägenheter är Vallonbygden den största hyresvärden i Finspång. Vallonbygden ägs av Finspångs kommun som också utser företagets styrelse. Vallonbygden är ett aktiebolag som drivs på affärsmässiga villkor.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Vallonbygden AB
Box 30
612 30 Finspång

(vakant)
0122-249 66
www.vallonbyden.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Bolaget har för avsikt att vara med i Klimatinitiativet som anordnas av SABO. Bolaget kommer anta samma mål som Klimatinitiativet beslutar.

Årlig energianvändning

2020 2019 2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 164,7 165,4
Publicerad
Senast uppdaterad