Onsdag 24 april

Framtidsspaning - Solel i byggnationen, Nordbygg Live-scenen, kl. 14.30-14.50

Malin Unger talar om hur EU-direktivet EPBD kommer att påverka solenergi i byggnationen och hur andra länder i Europa kravställer och väljer sin väg framåt. Hon visar inspirerande exempel på hur solceller integrerats i arkitekturen och väcker tankar om hur vi vill se våra lokala energisystem utformas i framtiden.

Sensorer för inomhusmiljö, Inneklimatscenen i A-hallen, kl. 14.20-14.55

Caroline Markusson berättar om resultat från ett forskningsprojekt inom behovsstyrd och energieffektiv ventilation där sensorer har utvärderats.

Torsdag 25 april

FTX-ventilation i småhus, Inneklimatscenen i A-hallen, kl. 14.20-14.40

Svein Ruud sammanfattar sina gedigna erfarenheter från mätningar av fläktstyrda till- och frånluftssystem med värmeåtervinning i labb och verklighet och ger tips till framtidens utvecklare, projektörer och installatörer.

Fredag 26 april

Utnyttja fördelar med GEO FTX-förvärmning och -kylning, Inneklimatscenen i A-hallen, kl. 11.00-11.20

Per Kempe berättar hur en geotermisk förvärmning, Geo FTX, till fläktstyrda till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX) kan sänka värmeeffektbehovet i flerbostadshus under vintern och även ge svalare inneluft under varma sommardagar.

Tekniktävling Bostads-FTX, Inneklimatscenen i A-hallen, kl. 13.40-13.55

I syfte att utveckla bättre centrala FTX-aggregat i flerbostadshus anordnar Energimyndigheten via sitt nätverk BeBo en tekniktävling. Per Kempe kommer att ge aktuell status på tekniktävlingen.

Publicerad
Senast uppdaterad