Den 10-11 juni arrangerades det första fysiska medlemsmötet för BeBo för i år i Örebro, med RISE som koordinatorer. Vi fick alla information om vad som var på gång när det gäller klimatmål för 2040 inom EU, nya regeringsuppdrag och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer/råd om innetemperatur. Kenneth Alström från Kopparstaden delade med sig av erfarenheter kring hur man bättre kan ta till vara på värmen från fjärrvärmereturen – en win-win för både fastighetsägare och energibolag. Lösningarna som presenterades öppnar upp för att bättre kunna värmeåtervinna fler restvärmeströmmar från datacenter mm. Per Levin, SVEBY, berättade om den uppdaterade anvisningen for brukarindata för bostäder som är på gång.

Under mötet hölls även en workshop där hinder och möjligheter för att etablera Energigemenskaper ur en fastighetsägares perspektiv diskuterades tillsammans med förslag på främjande insatser. Utfallen från workshop kommer användas som inspel till Energimyndighetens pågående regeringsuppdrag på detta tema.

Koordineringen för BeBo uppdaterade medlemmarna av vad som pågår och är på gång när det gäller projekt och förstudier.

Jonas Tannerstad från ÖBO ordnade ett mycket intressant studiebesök med inspirerande föreläsningar om Smart Fjärrvärme – igår, idag och imorgon, och nätverket fick besöka så väl Rosta elbilskluster som ett mycket modernt ställverk i ett av ÖBOs områden, där det pågår omfattande insamling av mätdata.

Sist men inte minst så tackades BeBos förra koordinator Göran Werner av av både Energimyndigheten och Byggherrarna som tackade för ett mycket gott samarbete genom åren!

Mycket inspirerande och trevliga dagar!

Publicerad
Senast uppdaterad