Vi på Energimyndigheten är mycket nöjda över hur nätverket utvecklats under åren. Vitalt är det engagemang som ni medlemmar i BeBo står för och den kunskap som så generöst delas på och mellan möten. Tillsammans har vi påskyndat utvecklingen av resurseffektiva energilösningar. Vi ser fram emot ett nytt år 2024 med nya utmaningar och en intensiv nätverksverksamhet. Vi vill med dessa korta ord låta vår nya nätverkskoordinator presentera sig. Men först en hälsning från Göran Werner som avgående koordinator.

”Kära BeBo-medlemmar, mina 14 år som BeBo koordinator har varit fantastiskt stimulerande och utvecklande, inte minst i mötena med er vid våra medlemsmöten där idéer och erfarenheter delats i en härlig och positiv anda. RISE vann upphandlingen med ett starkt anbud (so no hard feelings) och tar nu över med ett kompetent koordineringsteam som bådar gott för en fortsatt stimulerande och utvecklande verksamhet i BeBo!

För mig är det snart dags att bli pensionär på heltid så jag och kollegorna på WSP önskar er alla lycka till och hjälper gärna till med att göra överlämningen så smidig som möjligt!
/Göran”

RISE ser mycket fram emot att driva detta nätverk och vidareutveckla det tillsammans med er medlemmar. RISE uppdrag är att stötta näringsliv och samhälle med hållbar omställning och konkurrenskraft på vetenskaplig grund. Vi har omfattande erfarenhet från att koordinera nätverk och program, nationella såväl som internationella och har gedigen domänkunskap inom områden som identifierats som viktiga för BeBo framgent. Vi har följt, men även deltagit i och bidragit till, nätverkets olika aktiviteter under många år. Vårt första steg blir nu att sätta oss in i de förstudier och andra aktiviteter som pågår eller nyligen avslutats. Därefter har vi för avsikt att, i samråd med BeBos medlemmar och Energimyndigheten, identifiera prioriterade aktiviteter för innevarande år.

RISE styr- och samordningsgrupp för koordineringen av BeBo kommer att bestå av följande personer, med stöd av ytterligare domänkunskap från ett flertal andra experter.

Huvudkoordinator: Caroline Haglund Stignor caroline.haglundstignor@ri.se

Biträdande koordinator: Celine Berggreen-Clausen celine.berggreen-clausen@ri.se

Fokus/fördjupningsområdesledare: Per Kempe per.kempe@ri.se, Svein Ruud svein.ruud@ri.se, Jutta Schade jutta.schade@ri.se, Caroline Markusson caroline.markusson@ri.se

I och med att RISE tar över koordineringen av Bebo kommer sändlistor för e-post mm att överföras från WSP till RISE. Här kan du läsa hur RISE hanterar personuppgifter. Om ni önskar bli borttagen från denna sändlista, vänligen meddela detta genom att svara på detta meddelande.

Vi kommer att återkomma till er inom kort med förslag på datum för medlemsmöten och andra aktiviteter.

Väl mött 2024!

Caroline Haglund Stignor och Celine Berggreen-Clausen Tomas Berggren och Dag Lundblad
RISE Energimyndigheten

Publicerad
Senast uppdaterad