När: 21 september kl 09.00-11.00

Var: Digitalt (Zoom)

Anmäl dig här!

Om kunskapsbrunchen

Paula Femenias, forskare på Chalmers, har i projektet "Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus" studerat hur de boende upplever de förändringar de står inför i samband med en renovering. Varför väljer vissa att flytta och varför väljer andra att bo kvar? Hur ser de på energieffektivisering och hur en själv som hyresgäst kan bidra?

I studien har Paula intervjuat 450 hyresgäster i bostäder som renoverats där tre allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg deltar. Baserat på intervjuerna har projektet producerat ett unikt empiriskt material som Paula Femenias kommer att guida oss igenom under kunskapsbrunchen.

Tillsammans med andra experter på området kommer vi att sammanfatta och diskutera de viktigaste slutsatserna från projektet och hur man kan angripa den viktiga utmaningen med renoveringar och påverkan på de boende.

Publicerad
Senast uppdaterad