Nu går BeBo vidare med Innovationsupphandling för tilläggsisolering av ytterväggar. I ”Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar - Förstudie” identifierades ett behov av att skapa förutsättningar för marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen. I detta projekt är målsättning att bygga vidare på de goda resultat som föregående teknikupphandling och förstudie genererat samt skala upp och sprida utvecklad affärsmodell och energisignaturmetod. Syftet är att nå större marknadsgenomslag för den framtagna affärsmodellen, bland annat genom att metoden testas i ett antal pilotprojekt.

För att läsa mer om projektet klickar du HÄR!

Publicerad
Senast uppdaterad