Energimyndigheten har finansierat ett projekt, som beforskat hur solcellsbolag adresserar kvinnliga kunder, ”Solel för alla”. Projektet motiveras genom att samtliga målgrupper behöver ingå i arbete för energiomställning och visar på att det finns stor potential att nå ut till fler. Projektet har resulterat i en vetenskaplig publikation som du hittar HÄR, samt en praktisk handbok som du hittar nedan:

Publicerad
Senast uppdaterad