Lokalförvaltningen i Göteborg Stad satsar storskaligt på solceller. Projektet ska ta fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang. För att läsa mer om projektet klickar du här!

Publicerad
Senast uppdaterad