Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar

Målsättningen med denna förstudie är att med hjälp av ett antal delmål breda vägen för en innovationsupphandling som ska nå marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen och effektsignaturmetoden gällande tilläggsisolering av ytterväggar.

Utvärdering av värmereglering baserad på temperaturgivare i lägenheter

Denna förstudie syftar till att sammanfatta, utveckla och sprida kunskap om möjligheterna att minska värmebehov i flerbostadshus med rumsåterkopplad värmereglering. Förstudien har även som avsikt att undersöka kundnöjdhet och påverkan på returtemperaturer som följd av rumsåterkopplad värmereglering.

Rekommendationer för ändring och ombyggnad av flerbostadshus

Denna förstudie tas fram för att uppdatera BeBo Energikrav utifrån rådande lagstiftning och branschpraxis, samt utifrån resultat och erfarenheter från genomförda förstudier och fördjupningsaktiviteter inom Bebo.

Kontaktperson Svein Ruud, RISE
Publicerad
Senast uppdaterad