Under dagen får du möjlighet att ta del av spännande resultat från projektet, Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder. Dessutom ges information från Regeringskansliet om Klimatdeklarationsförordningen och det senaste inom detta. Vi kommer få höra om LFM 30 arbete med gränsvärden för CO2-utsläpp. Här ges även inspiration från andra medlemsföretag; Familjebostäder i Stockholm kommer berätta hur de kommit igång med sitt arbete kring klimatdeklarationer. Dessutom kommer Familjebostäder i Stockholm och Vasakronan berätta om deras erfarenheter av återbruk vid nyproduktion.

Ta chansen att delta för att öka dina kunskaper men även ge dina tankar och idéer på hur BeBo och Belok kan stötta er i klimatfrågan!

För att komma till anmälan, klicka här!


Agenda

09.30 Introduktion

09.35 Del 1 - Klimatdeklarationer

Klimatdeklarationer - vad är det senaste?

Roger Eriksson, Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

LFM 30 gränsvärden för CO2-utsläpp

Rikard Sjöqvist, Granitor

Familjebostäder i Stockholm arbete med och erfarenhet av klimatdeklarationer och LCA vid upphandling

Helena Ulfsparre, Familjebostäder Stockholm

Workshop/diskussion: Hur kan vi från nätverken hjälpa fastighetsägare? (10 min)

10.45 Paus

10.50 Del 2 – Återbruk

Presentation av förstudie: Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder.

Andreas Ericson, WSP

Medlemmarnas arbete och erfarenhet med återbruk vid nyproduktion

Helena Ulfsparre, Familjebostäder Stockholm

Ulf Näslund och Claire Mirjolet, Vasakronan

Workshop/diskussion: Hur kan vi från nätverken hjälpa fastighetsägare?

12.00 Tack och Avslut


Sista anmälningsdagen är den 15 september.

Sprid gärna denna inbjudan till dina kollegor och andra som kan tänkas intresserade av detta.

Varmt välkommen till denna workshop!

Kontaktperson Svein Ruud, RISE
Publicerad
Senast uppdaterad