Klimatpåverkan vid fönsteråtgärder

Denna förstudie tas fram som ett underlag för att kunna underlätta för beställare i beslut som rör fönsteråtgärder i flerbostadshus. Särskild ämnar förstudien analysera klimatpåverkan i relation till energibesparing för olika val av fönsteråtgärder.

Laddinfrastruktur i företag

Denna förstudie ska ge ägare av flerbostadshus och lokalfastigheter ett verktyg för att ta fram en strategi för laddning av elfordon och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över laddinfrastrukturfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Kontaktperson Svein Ruud, RISE
Publicerad
Senast uppdaterad