Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära samarbete med nätverken Belok och BeBo, syftar till att stimulera utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning.

CIT Energy Management och WSP Sverige har projektledarrollen och tillsammans med en referensgrupp bestående av engagerade fastighetsägare kommer det under våren att tas fram en kravspecifikation till energiuppföljningssystem som speglar befintliga och även kommande utvecklingsbehov. Utifrån kravspecifikationen kommer en tekniktävling lanseras under hösten 2022 och tävlingsbidragen utvärderas under våren 2023.

För mer information om projektet, läs här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad