Den 16 september genomförde BeBo och Belok ett välbesökt digitalt seminarium och workshop, kring frågan om klimatpåverkan från byggandet. Ett 50-tal aktörer från olika delar av branschen deltog för att lyssna på nyheter från Upphandlingsmyndigheten och Boverket, resultat från arbetet inom nätverket, och exempel på hur medlemsföretag från båda nätverken arbetar med olika aspekter av denna fråga. Förmiddagen avslutades med diskussion om utmaningar och hur BeBo & Belok kan stötta i arbetet.

Klicka här för att ta del av mer information och dokumentation från föredrag och diskussion.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad