”Att mäta är att veta” är ett uttryck som används återkommande i branschen, och både kunskapen om, och fokuset på energiuppföljning har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Men uppföljning specifikt av solcellsanläggningar släpar efter, och det är många som inte ens vet vad som ska mätas och följas upp.

Det viktigaste projektresultatet är det upphandlingsstöd som tagits fram. Materialet syftar till att ge stöd åt beställare av solcellsanläggningar och fastighetsägare, som vid upphandling av solcellsanläggningar vill skapa förutsättningar för att följa upp dessa i samma system för energi och drift som används för organisationens byggnader/installationer i övrigt. Projektet och upphandlingsstödet sammanfattas i en teknikartikel i Energi & Miljö nr 8 2021, det senaste numret (sid 38 Stöd för uppföljning av solcellsanläggningar).

För mer information om projektet, samtliga hittills publicerade projektresultat samt artikeln, se projektsidan.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad