Läs mer på länkarna nedan!

Flerbostadshus offgrid
Denna förstudie ska bygga upp kunskap om status, problem och lösningar hos flerbostadshusägare avseende helt eller delvis självförsörjande byggnader med vätgaslösningar.

VVC-lösningar
Produktion av tappvarmvatten är ett av de viktigaste tekniska systemen i ett flerbostadshus, tillsammans med uppvärmning och ventilation. I denna förstudie ska ej konventionella VVC-lösningar utvärderas ur ett energiperspektiv för att ge fastighetsutvecklare och fastighetsägare av flerbostadshus en bättre förståelse för dessa system och dess eventuella energivinst.

Geotermisk förvärmning
Denna förstudie ska ge kunskap om hur man ska dimensionera FTX-system med geotermisk förvärmning på ett optimalt sätt, för att undvika problem med påfrysning av värmeväxlaren och spara värmeeffekt.

Har ni input till någon av förstudierna är ni välkomna att kontakta koordineringen eller ansvarig projektledare för respektive förstudie.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad